نرم افزارآنلاین نمایش دوازده ویدئو از “سمینار مجازی ” در حوزه علوم پایه وتکنولوژی آموزشی

نرم افزارآنلاین نمایش دوازده ویدئو از “سمینار مجازی ”   در حوزه علوم پایه وتکنولوژی آموزشی

http://kurdbsw.ir/files/VS/M.html

http://kurdbsw.ir/files/VS/data/pres/s1s2050.png