فیلم توضیحات یک معلم ریاضی پیرامون تولید وبه اشتراک گذاری انیمیشن های کم حجم تصویری (گیف)در مقاطع مختلف درسی ریاضیات

فیلم توضیحات یک معلم ریاضی پیرامون تولید وبه اشتراک گذاری انیمیشن های کم حجم تصویری (گیف)در مقاطع مختلف درسی ریاضیات      http://kurdbsw.ir/files/VideoGif.mp4