پوستر سرفصل کتاب های جدیدالتالیف ریاضی پایه دوازدهم

http://kurdbsw.ir/files/108/en.jpghttps://t.me/joinchat/AAAAAE5penr2V2JZD9Oppwhttp://kurdbsw.ir/files/108/gosate.jpghttp://kurdbsw.ir/files/108/hasaban.jpghttp://kurdbsw.ir/files/108/hendesa3.jpghttp://kurdbsw.ir/files/108/riazi3.jpghttps://t.me/joinchat/AAAAAE5penr2V2JZD9Oppw

ز تازه های  کانال وِیژه ریاضیات پایه دوازدهم  بازدید فرمائید.